qc

Tuesday, June 7, 2016

game samurai 1 và 2

Batle realm I + II

tải game battle ream, tải game samurai, game samurai 1, game samurai 2

Không nói nhiều về game này ai đã từng chơi thì sẽ biết, game chiến thuật hấp dẫn, khỏi cần giới thiệu nhiều từ tải về và nghiên cứu, chiến thuật chơi có nhiều trên mạng cứ nghiên cứu google, một số hình ảnh trong game.

battlerealm

samurai

battlerealm

battlerealm
Gợi ý cách chơi: các bạn có thể tìm google với từ khóa: cách luyện ngọc, cách tạo nhiều quân, nhìu tướng, cách đánh hay nhất cho samurai.....

sau đây là link tải mediafire: (tốc độ nhanh)

Battle realm 1: http://adf.ly/1ax2BC (bỏ qua qc trên góc phải để tải về)
Battle realm 2: http://adf.ly/1ax2HH (bỏ qua qc trên góc phải để tải về)

tải về giải nén rùi chạy file battle realm.exe hoặc battle realm_f.exe để chơi thôi.

đây là link mega nếu link trên bị die

Battle realm 1: http://adf.ly/1ax2Zi (bỏ qua qc trên góc phải để tải về)
Battle realm 2: http://adf.ly/1ax2bn (bỏ qua qc trên góc phải để tải về)

hoặc link google drive:

Battle realm 1: http://adf.ly/1ax2tu (bỏ qua qc trên góc phải để tải về)
Battle realm 2: http://adf.ly/1ax32B (bỏ qua qc trên góc phải để tải về)