qc

Monday, November 23, 2015

Hướng dẫn viết lại url bằng htaccess

Rewrite URL được hiểu 1 cách đơn giản là viết lại (rewrite) đường dẫn của website (url) của bạn cho đẹp, dễ nhớ và thân thiện với công cụ tìm kiếm. Công dụng nữa đó là khi bạn đi chi sẻ đường link thì sau khi Rewrite url sẽ giúp người đọc định hình được đằng sau url đó bài viết có nội dung gì? Có đáng tin cậy không? Công dụng lớn nhất là google sẽ + thêm điểm SEO cho của web bạn!
url-rewrite. ​
Ví dụ ta có 2 đường link thế này:
Dạng 1: 
URL dạng sơ khai: http://diendanseo.tmviet.com/index.php?post.php?post=15&action=edit
Dạng 2: URL đã được Rewrite: http://diendanseo.tmviet.com/posts/15/save-inline
Việc phải làm hiện giờ của chúng ta đó là đưa URL về dạng 2. ở trên.

Các bước thực hiện:

Tạo 1 file có tên là .htaccess trong thư mục gốc trên hosting của bạn (không thể tạo file .htaccess trên hệ điều hành windows, Bạn phải tạo trên hosting hoặc tải file .htaccess ở trên internet về để thực hành).

Tùy theo nhu cầu viết lại đường dẫn, mà nội dung của file .htaccess sẽ có nội dung lần lượt như sau:
1. product.php?id=12 —> product-12.html
Đây là một ví dụ cực kỳ cơ bản của rewrite url, thường dùng để che dấu đuôi PHP:
HTML:
RewriteEngine on
RewriteRule ^product-([0-9]+).html$ product.php?id=$1
2. product.php?id=12 —> product/ipod-nano/12.html
Một SEOer chuyên nghiệp luôn biết khéo léo hiển thị từ khoá chính trên URL. Như trong ví dụ sau, URL hiển thị tên của sản phẩm chính:
HTML:
RewriteEngine on
RewriteRule ^product/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+).html$ product.php?id=$2
3) diendanseo.tmviet.com/user.php?username=xyz —> diendanseo.tmviet.com/xyz
Nếu website của bạn có một lượng lớn thành viên (như mạng xã hội, diễn đàn), đây là một cách rất hay để rút gọn liên kết cho thành viên dễ nhớ
HTML:
RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ user.php?username=$1
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ user.php?username=$1
Viết lại URL cho website thông qua file .htaccess bằng dịch vụ miễn phí trực tuyến: Cách này sẽ giúp các bạn viết lại URL một cách đơn giản hơn!
  • Các bạn truy cập địa chỉ sau:
  • Nhập URL động của bạn và bấm vào URL Rewrite để tạo ra URL mới của bạn.

No comments:

Post a Comment